I forlængelse af, at Temponizer blev en del af Visma koncernen, var det naturligt at flytte vores sjællandskontor til E.C. Hansen Huset (også kendt som Visma Huset) i Carlsberg Byen i København.

Det giver en masse positive synergier at være i hus med en masse andre innovative virksomheder og giver desuden fleksibel adgang til en række faciliteter, vi kan trække på i den udstrækning vi har behov for det.

Let adgang

Den guld-belagte bygning ligger lige ud til Vesterfælledvej kun ca. 200 meter fra Carlsberg Station. Adressen er Gærtorvet 1.