TEMPONIZER SYSTEMET

Temponizer indeholder alle de grundlæggende funktioner et vikarbureau behøver for at kunne køre driften. Systemet indeholder vikardatabase, samt database for henholdsvis kunder, afdelinger, mødesteder og kontaktpersoner. Derudover er det muligt at oprette alle de uddannelser/kompetencer som der er behov for, samt tilknytte disse til vikarerne. Den helt centrale funktion i systemet er kalender delen, hvor rådighed, ferie, sygdom og eventuelt arbejde hos anden arbejdsgiver bliver registreret. Kalenderen danner grundlag for alle søgninger når en vikar knyttes til en vagt.

DÆKNINGSBIGRAGSBEREGNER

Prismodulet gør det muligt at indtaste lønsatser til vikarerne, inkl. satser for erfaringstillæg, kompetencetillæg, tidstillæg (aften, nat, weekend mm). Derudover faktureringspriser fordelt på kunder/afdelinger, mødesteder. Der kan oprettes prisaftaler, hvor alle tal – kilometergrænser mv, kan justeres for hver enkelt kunde. Den virkelige styrke i Temponizer ligger bl.a. i dette modul idet alle vagter bliver beregnet automatisk, samt dækningsbidrag for hver eneste vikar, i forhold til en given vagt, vises INDEN vagten bookes. Dette giver vikarbureauet det absolut bedste grundlag for at sætte den rigtige vikar på en vagt.

FAKTURERING

Med faktureringsmodulet kører alt fakturering automatisk. Det eneste man gør er at angive hvornår man vil fakturere, og herefter danner systemet selv alle fakturaer og sender dem direkte til kunden, enten som pdf i en email, eller via det offentlige EAN system.

LØN

I lønmodulet kører alt ligeledes automatisk. Når vikaren er oprettet i systemet hentes skattekortet automatisk. Selve kørslen af løn foregår blot ved at man vælge en lønperiode og klikker “ok”. Herefter er lønnen for alle vikarer i den givne periode beregnet, angivet og sendt til udbetaling. En lønkørsel tager således ca. 15 sekunder uanset om man har 50 vikarer eller 5.000 vikarer.

G-DAGE

Alle vikarbureauer kender til problemerne med G-dage. Temponizer har udviklet et modul der eliminere disse problemer. Da processen er relativt kompliceret kontakt os da venligst for en uddybende forklaring.

SMS

Med SMS-modulet kan man sende og modtage SMS’er til og fra vikarerne direkte i systemet. Vagter kan endvidere bookes via SMS, samt vikarerne har mulighed for at forespørge på vagtplan, lønoplysninger mv, direkte via SMS.

VIKARLOGIN

Med Vikarlogin får vikarerne mulighed for at logge ind og opdatere deres kalender. De kan lægge rådighed ind, samt ferie, sygdom mv. Alle ændringer vikarerne laver i deres kalender fungerer “real-time”. Dvs. oplysningerne er øjeblikkeligt tilgængelige for vikarbureauet. Kombineres Vikarlogin modulet med SMS modulet kan kalenderen endvidere opdateres via SMS. Vikarerne kan desuden sætte en lang række indstillinger, således at de hver især kan tilrette systemet, til præcis den måde de ønsker at arbejde på. Herudover kan de naturligvis se alle lønsedler, vagter, statistiske data mv.

KUNDELOGIN

Kundelogin er en af de helt store styrker ved Temponizer. Det er her der virkelig kan spares tid. Kunderne har selv mulighed for at oprette vagter direkte i systemet (de kan naturligvis ikke selv vælge vikarer). De har adgang til komplet historik over alle vagter, samt et hav af forskellige rapporter. I Temponizer sørger vi altid for at imødekomme de forskellige krav, der er til statistikker og rapporter i de forskellige udbud. Disse kan ses via Kundelogin, og vel og mærke “real-time”. Dvs. vikarbureauet skal ikke selv sørge for at udarbejde rapporter og få dem sendt. De ligger allerede i systemet. Herudover har kunderne naturligvis mulighed for at se deres faktura.

ELEKTRONISKE TIMESEDLER

Med elektroniske timesedler slipper man for alt papirarbejdet. Det fungere ganske enkelt ved at kunden via deres login godkender vagterne. Eventuelt ændringer i form af tjenestekørsel, overarbejde mv. angiver kunden selv. Herefter er vagten klar til lønudbetaling/fakturering. Dette betyder en væsentlig lettere arbejdsdag for vikarerne, samt naturligvis vikarbureauet.

FERIEPENGE

I stedet for at indbetale feriepenge til ferie konto, kan Temponizer styre feriepengene. Temponizer kan håndtere feriekort på papir, samt elektroniske feriekort. Alt registrering og udbetaling foregår igennem Temponizer. Systemet integrerer med ACF når de løbende data skal indberettes. Dette kan give meget stor betydning for likviditeten, da pengene bliver hos vikarbureauet indtil de skal udbetales.

CRM

Med CRM-modulet har vikarbureauet mulighed for at holde styr på kommunikationen med eksisterende, samt nye kunder. Man kan som i andre CRM systemer registrerer alle opkald, emails, interne noter mv på eventuelle kunder.

Book et møde allerede i dag og lad os demonstrere alle fordelene ved Temponizer.
Kontakt os på Tlf. 70 70 73 03 eller kontakt@temponizer.dk