HVAD ER TEMPONIZER?

Temponizer er et booking- og administrationssystem, som optimerer vikarbureauernes forretning. Både bureaer, vikarer og kunder kan bruge systemet, som frigør vikarbureauerne for en lang række tidskrævende administrationsopgaver. Det gælder for eksempel:

• Booking af vikar

• Udbetaling af løn

• Fakturering og rapportering.

Temponizer-systemet vælger for eksempel selv den mest fordelagtige løsning, når bureauet skal finde en vikar til en vagt. Det giver til gengæld vikarbureauerne mulighed for – i endnu højere grad – at fokusere på den personlige kundeservice og på at skabe en endnu bedre forretning. Temponizer-systemet er tilmed nemt at bruge. Det kræver kun en internet-browser og en velfungerende internetforbindelse, før brugeren kan koble sig op på systemet. Temponizer kan både bruges på en Tablet, en smartphone, en PC samt en Mac.

HVAD GØR TEMPONIZER?

Temponizer automatiserer en lang række administrative arbejdsgange, som vikarbureauerne i dag bruger tid på at løse manuelt. Dagligdagen på vikarbureauerne bliver på den måde effektiviseret og optimeret på bedste vis. For eksempel varetager Temponizer hele bookingprocessen og sikrer dermed den mest hensigtsmæssige fordeling af vikarer. Når bookingen er gennemført, sender systemet en mail og sms til kunden og vikaren, som bekræfter bookingen. Temponizer tager sig af funktionerne:

• Automatisk booking og fordeling af vikarer

• Beregning af vikar-løn, herunder kørepenge

• Fakturering, herunder EAN-fakturering

• Styring af dækningsbidrag og G-dage

• SMS- og email-tjenester, så vikarerne er informeret

• Kalender-oversigt.

HVORFOR TEMPONIZER?

Temponizer er den optimale løsning til vikarbureauer, der vil effektivisere forretningsprocesserne, øge dækningsbidraget og opnå besparelser. Så enkelt er det. Vikarbureauer kan opnå en øget effektivisering med 25% og en forøgelse af deres dækningsbidrag med op til 60% pr. vagt. Med Temponizer ordnes manuelle, administrative opgaver fremover med et klik på musen, og vikarbureauerne vil opnå store, kontante besparelser inden for kort tid. De første erfaringer viser, at systemet har tjent sig selv ind igen i løbet af to-tre måneder. Temponizer-systemet kan tilmed bruges af alle vikarbureauer uanset størrelse. Brugerfladen er simpel, nem at navigere rundt i og alligevel spækket med muligheder. Som en ekstra service tilbyder teamet bag Temponizer at hjælpe bureauerne med at optimere deres databaser og vikarlister.

Herunder illustreres et typisk forløb mellem vikarbureau, kunde og vikar

Vikarbureauet bliver kontaktet af en kunde der efterspørger arbejdskraft.

Vikarbureauet finder de rette kandidater til kunden i Temponizer systemet.

Vikaren med optimal dækningsbidrag bliver booket til vagten.

Løn til vikaren udbetales via Temponizer.

Kunden mangler arbejdskraft og kontakter vikarbureauet.

Vikarbureauet finder den ideelle kandidat til vagten.

Når vagten er fuldført og godkendt, modtager kunden en faktura via Temponizer.

Ny vikar kontakter vikarbureauet med en ansøgning om optagelse i bureauets emnebank.

Vikaren bliver indkaldt til samtale med vikarbureauet, hvor den godkendte vikar oprettes i Temponizer-systemet.

Vikaren bliver kontaktet af vikarbureauet om potentielle vagter der passer præcis til vikarens kompetencer.

Vikaren får et personligt login og kan dermed også selv byde ind på åbne vagter og opdatere rådghedskalenderen i Temponizer.

Timesedlerne bliver automatisk udfyldt og efter endt vagt modtager vikaren løn via Temponizer.

Book et møde allerede i dag og lad os demonstrere alle fordelene ved Temponizer.
Kontakt os på Tlf. 70 70 73 03 eller kontakt@temponizer.dk